Bu dönemde duygularda durgunluk, dürtülerde sakinlik göz­lenmektedir. Yine bu dönemde çocuk aile yuvasından çıkıp, toplumsal çevreye açılmaktadır.

ilkokul çocuk psikolojisi

6-11 Yaş İlkokul Dönemi Çocuklar

Bu dönem ergenlik dönemiyle sonlanmaktadır. Cinsel kimlik belirginlik kazanmış, özdeşim yapılmıştır. İyiyi kötüden doğruyu yanlıştan ayırt etme yeteneği olan üst benlik gelişmiştir. Bağımlılık azalmıştır. Anne baba artık dünyanın ekseni değildir. Büyüme hızı azalmıştır.

Somut düşünceden soyut düşünceye geçiş bu dönemdedir. Grup oyunları tercih edilmektedir. Kızlar erkekleri, erkekler de kızları oyunlarına almazlar. Kız ve erkek çocuklar kendi arala­rında oynarlar. Bu yaşta beceri kazanma ve bunu gösterme önem kazanmıştır. Pul, eski para, artist ve sporcu resimleri biriktirirler. Fıkra ve bilmecelerle ilgilenir, birbirlerinin kusurlarıyla alay eder, oyunlarda kahramanları yaşarlar, vurdulu kırdılı ma­cera filmlerinden hoşlanırlar.

Bu çağda cinsel konulara merak ve ilgi azalmıştır.

Okula Başlama

Okula başlama çocuğun hayatında önemli bir olaydır. Bu dönemde anneye aşırı bağımlı çocuklarda okul korkusu ortaya çıkabilir. Bu durum ciddiye alınmalı, çocuğa bu konuda zaman tanınmalı ve destek olunmalıdır. Bu konuda da çocuğu azarla­mak, kızmak, sert davranmak sonuç vermez. Annenin çocukla birlikte ağlaması durumu zorlaştırır.

Anne babanın kararlı tavrı çocuğu yatıştıracaktır. Çocuğun okul öncesi yıllarda örnek aldığı kişi anne babası iken, okul çağında buna öğretmenlerde eklenmektedir. Okul öncesi çocuklar anne babalarının her şeyi bildiğine inanmaktadırlar. İlkokul döneminde ise öğretmenin her söylediğinin doğru olduğunu kabul ederler. Bu dönemde öğretmenin etkisi anne babanın etkisinin önüne geçebilmekte­dir. Öğretmenler bilgi aktarımının yanısıra, çocuğun öğrenme, araştırma, inceleme yeteneğini teşvik etmelidirler. İyi bir öğret­men öğrencilerine sorumluluk vererek bu bilinci kazandırabilmelidir. Öğrencilerinin başarılarını teşvik edip, onları yüreklendirmelidir. Sınıf içinde çocukları aşağılayıcı tutumlar­dan kaçınmalıdır. Çocuklar, özellikle arkadaşlarının içinde bu tür tutumlardan olumsuz etkilenmektedirler.

İyi bir öğretmen, ruh sağlığının eğitimde çok önemli olduğunu bilmelidir. Anne baba “bir psikoloğa gitmek iyi olur mu?” diye öğretmene sorduklarında, öğretmen buna karşı çıkmakta; “ka­fası çalışıyor, zekâsı yerinde ne gerek var” demektedir. Bu yan­lıştır. Zekânın çalışması duygusal gelişimde sorunlar olmayacağı anlamına gelmemektedir. Ruhsal yardım almak utanılacak değil, övünülecek bir durumdur. İyi bir öğretmen her zaman aile ile işbirliği içinde olmalı, onlardan gelecek tepkileri kendi işine, tecrübesine karışılıyor şeklinde algılamamalıdır.

Uygun Öğretim Metotları

Nota ve ezbere dayanan öğrenme değil, araştırıcılığa yöne­lik öğrenme teşvik edilmelidir. Okullarda katı disiplin kuralları ve dayak olmamalıdır. “Okula başlayan öğrenci oyun oyna-mamalıdır” fikri yanlış ve tehlikelidir. Çocuklara “Pekiyi alamaz­sam, annem babam beni sevmez” korkusu verilmemelidir. Çocuğun aldığı kırık not onun hayatının sonu olarakgörülmemeli,genel durumuyla birlikte değerlendirilmelidir. Özellikle bu yaşta çocukların arkadaşlıklar kurması teşvik edilmelidir. Çocuğun doğal ihtiyacı olan arkadaşlığın “Derslerinden kalır” diye yasak­lanması ruhsal sorunlar doğuracak ve sağlıklı ilişkiler kurmasını zorlaştıracaktır.

Çocuklar eğitimleri ile ilgili sınavlara hazırlanırken anne babalar onları bir yarış atı olarak görmemelidir. Anne babalar çocuğu sınavlara hazırlamaya başlamadan önce bir psikologa danışmalıdır. Burada psikologa iş işten geçmeden önce gitmek önemlidir. Bu, çocuğun olumsuz etkilenmesini önleyecektir. Dersleriyle birlikte oyuna, arkadaşlarına, televizyo­na, spora, müziğe, sanata ve de eğlenceye zaman ayıra­bilmesine dikkat edilmelidir. Eğer uygun bir sistem kurulursa, bütün bunlar imkânsız değildir. Çocuğunu sınava hazırlayan anne babalar hayatı kendilerine zindan etmekte, genellikle de çocuktan fazla ders çalışmaktadırlar. Onlar hazırlanır, çocuğa anlatırlar. Özellikle anneler “ikinci sınıfı ben bitirdim”, “bu yaştan sonra ilkokuldan yeniden mezun oldum” derler. Yalnızca çocukla ders çalışmakla kalmaz, anne bazen eşini bile ihmal eder. Kendisini tamamen çocuğa adar; evde kimseye televizyon seyrettirmez, gezmeye ve oyuna izin vermez, sosyal ilişkilerini kısıtlar, hatta arkadaşlarıyla bile görüşmez. Bu hem çocuğun hem de kendisinin ruh sağlığını olumsuz etkiler.

İlkokul çağında arkadaşlıkların önemi

İlkokul çocuğu için arkadaşlık da çok önemlidir. Çocuklar çok kısa sürede kaynaşır, arkadaşlık kurarlar.

Bazı anne babalar çocuğun arkadaşlıklarını engellerler. Onlara göre çocuk dışardaki arkadaşlardan küfür, kötü sözler, hatta tehlikeli cinsel bilgiler öğrenebilir. Kendilerinin hem anne baba hem arkadaş olabileceklerini savunurlar. Bu çocukların büyüdüklerinde, ürkek, kendine güvensiz, ailesine aşırı bağlı,kendi ayakları üzerinde duramayan yetişkinler olabilecek­leri unutulmamalıdır.

Bazı anne babalar ise çocuklarına aşırı karışırlar. Her ha­reketlerini kontrol etmek isterler. Aşırı kollanan ve kısıtlanan çocuklar arkadaşlık kurmakta zorlanırlar. Bu çocuklar arkadaş sahibi olmak için çok fazla fedakârlık yapmak zorunda kalırlar. Hatta kendisiyle oynamaları için arkadaşlarına hediyeler alırlar. Arkadaşsızlık kötü arkadaşı olmaktan bile sakıncalı ve çocuk için dayanılmazdır.

Arkadaşlık ilişkileri çocuğa toplumsal yaşamda uyumlu ilişkiler kurmayı, işbirliğini, paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğretir.

 Çocuklarda gelişim dönemleri ana sayfası