İnsanın Besin İhtiyacı

7

insanın besin ihtiyacı

İnsanın Besin İhtiyacı

Vücut sağlığı iyi beslenme ile elde edilir. İnsanın sağlıklı olabilmesi, normal gelişimi ancak yeterli ve düzenli beslenmesi ile mümkündür. Hastalıkların büyük bir kısmının beslenme dengesizliğinden meydana geldiği kesin olarak bilinmektedir.
Beslenme, büyüme ve gelişmeyi sağlayan, sağlık ve canlılık veren, dinçliği ve faaliyet kabiliyetini artıran, ömrü uzatan en önemli faktördür. İyi beslenen, dolayısıyla bedenen ve ruhen sağlıklı olan kişiler iyi ve düzenli çalışma gücüne sahiptir. Bunlar mes’ut insan ilişkileri ile ekonomik ve sosyal bağları kuvvetli toplumları meydana getirir. J|Ş
İyi bir beslenme kalite ve miktar itibariyle vücudun ihtiyacı olan çeşitli yiyecekleri her gün dengeli şekilde alarak; yeterli ve besleyici madde yenilmesi ile mümkündür. Her bir yiyeceğin ihtiva ettiği besin maddesinin çeşit ve kalitesi farklıdır. Buna göre yiyeceklerin vücuda yarayışlılık derecesi de değişik olur.

Beslenme bozukluklarına sebep olan faktörlerin en önemlisi bu husustaki bilgi noksanlığıdır. Bu bakımdan besin maddelerinin neler olduğunu
ve vücudun sağlığı için bu maddelere olan ihtiyacı bilerek beslenmeyi ayarlamak gerekir.

İnsan vücudu muhtelif doku ve sistemleri kapsar. Kemik – Kas Sinir-Sindirim, Dolaşım v.s. bunların iyi bir şekilde işlemesi için vücudun her bir doku ve sistemin ihtiyacı olan besini ancak iyi bir beslenme ile karşılayabiliriz.
iyi bir beslenme pahalı besin maddelerini almak demek değildir. Vücudun besin ihtiyacını karşılayacak besin çeşitlerini biliyorsak pahalısının yerine ucuz olanlarını seçerek pekâlâ vasat bir gelirle doğru beslenmek mümkün olabilir, örneğin, Barbunya balığı yerine Palamut balığı yemekle vücudu protein ihtiyacı en iyi şekilde karşılanmış olur. Bu bakımdan yiyeceklerin hangi besin maddelerini ihtiva ettiklerini bilmek gerekir. Bazı yiyecekler proteinden, bazıları karbon hidratlardan, diğer bazıları da vitamin ve madensel tuzlardan zengindirler. Yeterli ve dengeli beslenme için plânlanan menülerin bu maddeleri kapsaması elzemdir.
Plânlanan menülerin eksik veya yanlış alınması halinde aksaklık iki şekilde ortaya çıkmaktadır.Besin unsurlarının yani (karbon hidrot; yağlar, proteinler, vitamin, madensel tuz ve su) yeter miktar alınmayışından meydana gelen aksaklıklar,
Bu maddelerin bir veya birkaçının alınmayışından meydana gelen aksaklıklar; bu aksaklıkların önüne geçmek için günlük yiyecekler arasında mümkün olduğu kadar hayvansal besin maddeleri (Et, süt, yoğurt, ayrıca çeşitli sebze ve meyve konacak olursa bu aksaklıklar önlenmiş olacaktır.