Bu döneme tuvalet eğitimi dönemi de denmektedir. Çocuk artık konuşmaya ve yürümeye başlamıştır. Çevreyi araştırmaya koyulur. Her şeyi alır, ağzına götürür, sallar, yere atar. Durma­dan dolaşır. Bu dönem karıştırıcılık dönemidir. Dolapları, çek­meceleri karıştırır. Özellikle mutfak dolaplarını karıştırmaktan büyük zevk alır. Kepçe, tencere, tava gibi şeylerle oynamaktan, onları birbirine vurarak ses çıkartmaktan hoşlanır.

12-36 aylar özerklik ve inatçılık dönemi

12-36 ay yemek alışkanlığı

Bu yaşta artık kendisi yemeğini yiyebilir. Ancak bunu etrafa döküp saçarak yapabilir. Aynı zamanda bundan hoşlanır da. Bu anneleri ürkütür, çocuğa yemeğini kendileri yedirmeye çalışırlar. Bu çocuğun gelişimini engelleyici bir çabadır. Bütün bunların çözümü, annenin sabırlı olmasından ve çocuğuna, döküp sa­çarak yemek yeme zevkini alması için zaman ve uygun ortamı sağlamasından geçmektedir. Eğer anne bu konuda çocuğuna gerekli anlayışı göstermezse, onunla üç öğün yemesi için adeta savaşacaktır.

12-36 ay tuvalet alışkanlığı

Bu dönemin temel niteliği dışkılamadır. Dışkılamanın kont­rolü bu dönemde kazanılır.

Bu dönemin belirgin bir başka özelliği de inatçılıktır. Bu yaş­taki her çocuk bu evrensel özelliği gösterir. Aile bireyleri çocuğun iki-dördüncü yaşlarında inatçılık dönemini yaşadığını mutlaka bilmeli, çocukla ilişkilerinde bunu göz önünde bulundurmalıdırlar. İnadının üzerine giderek, onu zorlayarak, döverek, cezalandı­rarak yapılacak davranışlar tehlikeli sonuçlar doğuracaktır.

Benlik Gelişimi

Bu dönemde benlik gelişiminin ilk temel taşları atılır. Çocuk ben, sen; benim ve senin ayrımlarını bu dönemde yapmaktadır. Özerk olmaya çalışır. Bu dönemin temel dürtüleri özerk olmaya çalışma, kargaşalık, düzensizlik, pisletme istekleridir. Bu duygu­lar bir dürtü şeklinde içten geldiği için çocuktan bunları yapma­masını istemek, sağlıklı ve de uygun bir davranış olmaz.

Çocuğun çevreyle çatışması bu dönemde başlar. Anne, “Ben anneyim, benim dediğim olacak” şeklinde çocuğun üzeri­ne giderse, sağlıklı gelişimini engellemiş olur.

Tutuculuk da bu dönemin temel dürtülerindendir. Çocuğun yürümeye, konuşmaya başlamasıyla beraber yasaklar gün­deme gelir. Böylece çocukla anne arasındaki çekişme ve savaş başlar. Çocuk bir yanda anneye bağımlı kalma eğilimini korur­ken, diğer yandan özerk olma isteği arasında bocalar. Bu en belirgin olarak tuvalet eğitiminde ortaya çıkar. Anne tuvaletini haberversin ister. Çocuk anne tarafından bu düzene zorlandıkça, direnç gösterir. Anne sabırsız davranarak baskı yoluna gider­se, çocuk buna başkaldıracaktır, örneğin, saatlerce tuvalette oturur, hiçbir şey yapmaz, kucağa alındığında yapar.

Bu devrede çocuklar dışkılarına kendilerinin bir parçası ve değerli bir nesne gözüyle bakarlar.

Çocuğun direnci tuvalet sorununda olduğu gibi, beslenme alanında da olabilir. Anneler çocuğun çabuk, çok ve dökmeden yemesini, çocuk ise onları elleyip, oynayarak yemek ister.

Oyun

Bu dönemde çocukların beraber oynaması beklenmemelidir. Bir araya geldiklerinde ya birbirlerinden habersizmiş gibi kendi başlarına oynarlar, ya da bir oyuncağı tutup benim diye çekiştirmeye başlarlar.

Bu yaşta çocuğun inatçı, olumsuz, hareketli, karıştırıcı, tutu­cu ve kararsız tutumlarının geçici olduğunu söyleyebiliriz.

12-36 ay çocuklara nasıl davranılmalı?

Çocuğa koruyucu davranmalıyız, ama koruyuculuğun dozu­nu kaçırıp, engelleyici olursak, çocuk araştırıcı özelliğini kaybe­derek, pasif, korkak, çekingen bir kişilik kazanır. Bu yaşta me­rak, ilgi, öğrenme dürtüleri çok kabarık olduğu için ortalıkta kıymetli ve kırıtabilecek eşyalar bırakılmamalıdır. Her zaman çocuğa rahat oynayabileceği, döküp saçabileceği yer ayrıl­malıdır. Bu yaşta ufak tefek kırıp dökmeler kaçınılmazdır. Aynı zamanda bu yaştaki çocuğun ilgisinin kolaylıkla başka yöne çekilebileceği bilinerek gereksiz tartışmalara girmekten sakı-nılmalıdır. Çocuğun bu yaşta döküp saçarak yiyebileceği uygun ortam hazırlanarak kendi başına yeme isteği desteklenmelidir. Çocuğun yemeği bittiğinde kısa bir süre tabakla, kaşıkla oyna­masına olanak verilmelidir. Bu dönemin sonunda, çocuk kendi başına yemek yer duruma gelmelidir.

Uygun bir ortamda çamur, kil, toprak, kum ve su ile oynama­sına olanak sağlanarak, çocuğun bulaştırma, kirletme, karıştırma istekleri karşılanmalıdır. Çocuğun bu dönemdeki saldırganlığı uygun oyuncaklara kanalize edilerek, bunu çevreye yöneltmesi engellenebilir. Ses çıkaran oyuncaklar, plastik tokmaklar gibi.

Anne baba odasında kalan bebeklerin bir yaşından sonra odalarını ayırmak uygun olur. Hele iki-üç yaşından sonra çocuğun anne babanın yanında yatması sorunlar yaratabilen sakıncalı bir durumdur. Bu sorun çocukların hoşlanabilecekleri, yatak, perde, oyuncaklarla süslenmiş bir odayla çözümlenebilir. Aşırı tepkilerde bir psikologdan yardım istemek yararlı olacaktır.

Çocuklarda gelişim dönemleri ana sayfası