Sezeryanla dünyaya gelen çocuklar ilerleyen yaşamlarında yüksek obezite riski taşıyor. Sezeryanla ilgili olarak yapılan yeni bir araştırmada ortaya konulan sonuçlar bebek bekleyen anne anne adaylarının “Sezeryen gerçekten gerekli mi?” sorusunu tekrar gözden geçirmelerini gerektiriyor.

Sezeryanla doğan çocuklarda obezite riski

Günümüz anne adayları ne yediklerinden nasıl egzersizler yapmaları gerektiğine kadar doğacak çocuklarının geleceğini belirleyecek pek çok konuda karar vermek durumunda. Şimdi bu zor kararlar arasıda bebeğin nasıl dünyaya getirilmesi gerektiği konusuda eklendi. Jama Pediatrics de yayınlanan bilimsel bir çalışmaya göre bebeğinizi hangi yöntemle dünyaya getirdiğiniz konusu bebeğinizin gelecekteki sağlığı üzerinde oldukça belirleyici bir faktör. Araştırma Harward Üniversitesi tarafından 22.000 katılımcıyla 1996-2012 yılları arasında yapıldı. Katılımcılara her yıl sorular soruldu. Araştırmanın amacı normal doğum ya da sezeryen ile doğumun yaşam boyu obezite üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktı. Araştırma sonuçlarına göre sezeryanla dünyaya gelen çocuklar; çocuklarında, ergenliklerinde ve gençliklerinde normal doğumla dünyaya gelen çocuklara göre yüzde 15 daha fazla obezite riski taşımaktaydı. Ayrıca sezeryanla dünyaya gelen bebekler normal doğumla dünyaya gelen kardeşlerine göre yüzde 64 daha fazla obeziteye yatkınlık gösterdiler. Kardeşler arasında görülen bu farklılık özellikle önemli, çünkü aynı geni taşıyorlar ve aynı anneden doğdular.

Sezeryan Obezite İlişkisi

Peki sezeryanla obezite arasındaki bu ilişki nereden kaynaklanıyor? Bilimadamlarına göre doğum kanalı bebek sağlığına önemli katkı sağlayan bakteriler içeriyor. Uzmanlara göre doktorunuz medikal olarak gerekli olduğunu söylüyorsa anne adaylarının sezeryen konusunda üzülmemeleri gerektiğini belirtiyorlar. Ancak eğer tıbbi olarak gerekli değilse ve sadece anne adayının konforu düşünülerek bu karara yöneliyorlarsa bir kez daha düşünmelerini ve çok dikkatli karar vermeleri gerektiğini vurguluyorlar. Medikal gereklilik bulunmadığı halde sezeryanı tercih eden annelerin çocuklarının ise çok daha fazla risk taşıdığı belirtiliyor. Tabi doğum kanalındaki bakteriler dışında başka etmenler da var. Örneğin BBC tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre sezeryanla doğan çocuklar emzirme konusunda sıkıntılar yaşıyorlar ve dolayısıyla obeziteye daha yatkın oluyorlar.

Sonuç olarak sezeryanla doğum ve obezite arasında sebep sonuç ilişkisini ortaya net olarak koyabilmek adına elbette daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç duyuluyor. 2015 yılında Medical Journal dergisinde yayınlanan bir makaleye göre sezeryan ve diyabet ilişkisi üzerine 20 çalışma bulunmakta, astım ve sezeryan arasındaki ilişkiyi doğrulayan 23 çalışma ve obezite sezeryan bağlantısını ortaya koyan 9 çalışma bulunuyor.

Harvard tarafından yapılan çalışmaya katılan doktorlardan birinin yaptığı açıklamaya göre sezeryan pekçok vakada şüphesiz gerekli ve hayat kurtaran bir presödür olarak görülüyor. Ancak pek tabii ki sezaryen anne ve bebek için bilinen bazı riskleri de beraberinde taşıyor.